Biuro Projektu
Wyższa Szkoła Zarządzania
w Częstochowie
ul. 1 Maja 40
pokój nr 3.7
telefon: 34 368 33 90 wew. 106
 
 
Kadra Projektu
 
Kierownik Projektu
mgr Grażyna Musiał
Asystent Kierownika Projektu
Agnieszka Gęsiarz
Koordynator Finansowy
mgr Teresa Królica
Koordynator Administracyjny
mgr inż. Maciej Dziewiątkowski
Koordynator Organizacyjny
Sylwia Sikora
Koordynator ds. Kadrowych
mgr inż. Joanna Wojtyra
Koordynator ds. Promocji i Informacji
mgr Beata Zbień-Małolepsza
Koordynator Naukowo-Programowy 
dr inż. Edyta Soboniak     
Specjalista-Przedstawiciel Przedsiębiorców
Pracownik Biura Karier

mgr Ewelina Jankowska

Obsługa Dziekanatu
inż. Barbara Jesionek
Informatyk
mgr inż. Marcin Kolasa

 

 

Człowiek - najlepsza inwestycja