Grupy Docelowe:
  • uczelnia,
  • studenci stacjonarni (S) i niestacjonarni (N) kierunku "zarządzanie i inżynieria produkcji",
  • pracownicy Biura Karier (BK).
Podstawową grupę Beneficjentów Ostatecznych stanowić będzie 120 nowoprzyjętych studentów, jednakże z efektów wypracowanych w ramach projektu korzystać będą studenci, którzy już rozpoczęli studia oraz ci, którzy będą naszymi studentami w przyszłości.

Projekt skierowany jest do absolwentów szkół ponadgimnazjalnych posiadających świadectwo dojrzałości, którzy chcą ukończyć studia pierwszego stopnia na  kierunku "zarządzanie i inżynieria produkcji". Kierunek "zarządzanie i inżynieria produkcji", jest istotny dla gospodarki, a zawody wykonywane przez inżynierów są szczególnie poszukiwane na rynku.

Ofertę kierujemy do absolwentów szkół ponadgimnazjalnych z całego kraju.
 
 
Człowiek - najlepsza inwestycja