Cel Projektu
 
Głównym celem projektu jest podniesienie jakości nauczania i dostosowanie oferty edukacyjnej do
potrzeb gospodarki opartej na wiedzy, umożliwiające kształcenie wysokiej klasy pożądanych specjalistów.

Cele szczegółowe:
  • zwiększenie atrakcyjności kształcenia na kierunku "zarządzanie i inżynieria produkcji",
  • zwiększenie liczby studentów i absolwentów kierunku "zarządzanie i inżynieria produkcji",
  • zapewnienie studentom pierwszego roku programu uzupełniającego z matematyki i fizyki,
  • wzmocnienie praktycznych elementów nauczania,
  • modernizacja bazy dydaktycznej,
  • udział przedsiębiorców w tworzeniu programu studiów,
  • lepsze przygotowanie studentów do wejścia na rynek pracy,
  • ułatwienie dostępu do studiów niepełnosprawnym.
 
Człowiek - najlepsza inwestycja