Opis Projektu
 
Realizacja projektu obejmuję okres całego cyklu kształcenia na 3,5 letnich, 7-semestralnych
inżynierskich studiach I stopnia na kierunku "zarządzanie i inżynieria produkcji". Wsparciem zostało objętych 140 uczestników projektu mających możliwość kształcenia na BEZPŁATNYCH studiach niestacjonarnych.
 
Program studiów oraz specjalności realizowanych w ramach projektu opracowany został wspólnie
z przedstawicielami przedsiębiorstw ze szczególnym naciskiem na praktyczne elementy nauczania, mającym na celu lepsze przygotowanie studentów do wejścia na rynek pracy, za czym stoi zwiększenie ich szans na zatrudnienie.
 
Ponadto, jako pełnoprawni studenci Uczelni wszyscy uczestnicy projektu mogą korzystać z pomocy materialnej:
 
  • stypendiów za wyniki w nauce
  • stypendiów socjalnych, mieszkaniowych i na wyżywienie
  • stypendiów dla osób niepełnosprawnych.
 
Studenci w ramach działań ofertowanych przez Biuro Współpracy z Zagranicą współfinansowanych z programu Erasmus mogą odbyć:
 
  • 3 miesięczne staże w firmach zagranicznych,
  • jeden z semestrów nauki w wybranej zagranicznej Uczelni Partnerskiej.
Projekt adresowany jest do absolwentów szkół ponadgimnazjalnych z całego kraju, posiadających
świadectwo dojrzałości.
 
 
Człowiek - najlepsza inwestycja